گالری تصاویر

 

گالری تصاویر از کارخانه کفش ارک تبریز

واحد برش چرم 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
واحد قالب گیری و کارکشی کفش های ایمنی کفش ارک تبریز
 
 
نمای کلی از کارخانه کفش ارک
 
 
 
انبار مواد اولیه 
 
 
 
انبار محصولات
 
ادامه مطلب