وبلاگ

کفشهای پاشنه بلند زنانه چه تاثیراتی در بردن میگزارند

 کفشهای پاشنه بلند زنانه چه تاثیراتی در بردن میگزارند

طبق تحقیقات دانشگاه فلوریدا کفش های پاشنه بلند زنانه تا ارتفاع 4 اینچی با آناتومی بدن سازگار بوده و معمولان ناراحتی های خاصی را به وجود نمی آوردند.

در استفاده مکرر از کفشهای پاشنه بلند با ارتفاع بیش از 4 اینچی تغییراتی در ساختار بدن ایجاد میکند. باعث ناراحتی و نگرانی های در آینده میشود.

ولی با تمام این توصیفات اغلب خانم ها برای شیک بودن از این کفشها استفاده میکنند و پاهای خود را قربانی مد میکنند.

مطالعات دانشگاه فلوریدا نشان میدهد کفشهای پاشنه بلند می تواند هزینه های بیشتری داشته باشد،از جمله میتوانند تغییراتی در ستون فقرات،زانو ها ، مچ ها ، و پاها ایجاد کند.

این دانشگاه برای متقاعد کردن خانوم ها برای نپوشیدن کفش های پاشنه بلند این مطالب را ارایه داده است.

 

 کفشهای پاشنه بلند زنانه چه تاثیراتی در بردن میگزارند