وبلاگ

مقایسه کفش ایمنی با سرپنجه کامپوزیت با فولادی

مقایسه کفش ایمنی با  سرپنجه کامپوزیت با فولادی

 

اگر شما درگیر خرید کفش ایمنی هستید فقط دانستن علائم تحصصی کفش ایمنی کافی نیست ،بلکه شما باید اطلاعاتی از مواد اولیه به کار رفته در کفش را نیز داشته باشید.

معمولا کفش ایمنی را باید نسبت به محیط کاری خود انتخاب کنید،

دانستن تفاوت میان کفش ایمنی با سرپنجه کامپوزیت و یا فولادی انتخاب شما رو آسانتر میکند.

در اصل در طراحی کفش ایمنی با سرپنجه کامپوزیت ویا فولادی تنها یک هدف رعایت شده است و آن هدف جز حفاظت از انگشتان پای شما در هنگام بروز

حادثه نیست ، که هر دو سرپنجه از استاندارد اورپا تبعیت میکنند و هر دو دارای مقاومت 200 ژول ضربه پذیری هستند

کفشهای ایمنی فولادی شامل یک قطعه فلزی در قسمت انگشتان پا هستند که این قطعه فلزی وزن کفش را نسبت به کفشهای کامپوزیتی سنگینتر میکند.در واقع کفش ایمنی با سرپنجه کمپوزیت سبکتر از کفشهای ایمنی با سرپنجه فولادی هستند.

 

 

 

علاوه بر سبکی،بیشترین موارد استفاده کفشهای ایمنی با سرپنجه کامپوزیت در فرودگاهها و سازمانهایی است که در ورودی گیت حفاظتی دارند.در صورتی که از کفش ایمنی با سرپنجه فولادی استفاده کنید هر روز در هر ورود و خروج آژیر گیت فعال میشود اما کفشهای ایمنی با سرپنجه کامپوزیتی این مشکل را حل کرده است.

 

یکی دیگر از مزایای سرپنجه کامپوزیتی عایق الکتریکی آنها میباشد،چون در این کفشها به هیچ عنوان از فلز استفاده نشده میتواند در صنعت برق استفاده کرد و خطر برق گرفتی را پایین می آورند

 

 

کفش های ایمنی با سرپنجه کامپوزیت عایق حرارت هستند، یعنی حرارت محیط را به داخل کفش منتقل نمیکنند این کفشها در مناطق گرمسیر استفاده میشود.در صورتی که کفشهای ایمنی فولادی به علت فلز بودن حرارت را جذب و به پا منقل میکنند و باعث گرم شد پا میشود

یکی از معایب کفش های ایمنی با سرپنجه کامپوزیت گران بودن آنها است زیرا که سرپنجه آنها از مواد پلیمر مهندسی شده میباشد

 

 

 

مورد آخر سرپنجه های کامپوزیتی جلوگیری از جرقه میباشد.در محیط هایی  گاز ویا مواد آتشزاش که جرقه باعث آتش سوزی میباشد از کفش ایمنی با سرپنجه کامپوزیتی استفاده میکنند.

 

برای خرید آنلاین کفش سرپنجه کامپوزیت کلیک کنید